Psykologi i Utveckling Norr – Kurser i KBT

Utbildning och kursverksamhet i Norra Sverige

Hos oss kan du utvecklas i ditt arbete. Vår Introduktionskurs i KBT ger dig aktuell teoretisk kunskap och praktisk övning baserad på KBT.

Kursen brukar även kallas Orienteringskurs i KBT och bygger på upplevelsebaserat lärande.

Hos oss kan du välja bland flera kurser utifrån de behov som du har i ditt arbete. Utöver de kurspaket som vi regelbundet kör, så kan vi även skräddarsy utbildningar baserade på just dina och din verksamhets behov.

Våra återkommande kurser hålls i Sundsvall, Umeå, Skellefteå och Luleå och begränsas till mindre deltagargrupper. Vår tanke är att hålla nere storleken på gruppen för att ge möjlighet till diskussioner och kunna dela varandras erfarenheter på ett tryggt sätt i seminarieform.

Om behov finns hos din arbetsgrupp kan kurser förläggas på annan ort. Dessa uppdragsutbildningar kan hållas för större grupper, och i anpassat kursupplägg utifrån arbetsgruppens storlek och verksamhet.

Vi har sedan 2004 bedrivit utbildningsverksamhet för engagerade människor som vill utvecklas i sitt arbete.

Under åren har vi byggt upp ett nätverk med specialister inom olika områden, som vid behov undervisar vid våra kurser. Samtliga lärare hos oss som kan bli aktuella är leg psykologer, leg läkare med specialisering inom psykiatri, eller socionomer.

Örjan Magnusson utbildningsansvarig och lärare på kurserna är leg psykolog, leg psykoterapeut med KBT inriktning, universitetsutbildad lärare och handledare i psykoterapi KBT. Har erfarenhet av att undervisa vid ett stort antal utbildningar i Grundläggande psykoterapi KBT (Steg-I), och Psykoterapeutprogrammet KBT (Steg-II) vid bl a Umeå universitet.

Kurser i KBT

Hos oss kan du välja bland flera kurser utifrån de behov som du har i ditt arbete.

Utöver de kurspaket som vi regelbundet kör, kan vi även skräddarsy utbildningar baserade på just dina och din verksamhets behov. 

Det är viktigt för oss att du får ta del av just de kunskaper som du behöver i ditt arbete. Så därför vill vi gärna att du hör av dig och berättar om dina funderingar i val av kurs. Vi kan då hjälpa dig att välja rätt kurs utifrån dina erfarenheter och arbetsuppgifter.

Då vi har många sökande till kurserna så försöker vi dela upp grupperna utifrån yrkesgrupp och verksamheter. Detta för att främja berikande diskussioner inom gruppen. 

Några av våra uppdragsgivare