Kurser i KBT

Introduktionskurs i KBT

Denna kurs är rätt för dig om du undrar över vad Kognitiv beteendeterapi är för något, och om terapiformen skulle kunna hjälpa dig i ditt arbete med människor. Kursen ger dig en grundläggande teoretisk förståelse för människors tankemönster, känslor och beteenden.

Du kommer under kursen få pröva på konkreta tekniker att ta med till ditt arbete med människor. Kursens totalt fem seminariedagar är uppdelade i två omgångar. Vi har gjort så för att du ska ha möjlighet att arbeta med KBT-tekniker tiden mellan våra träffar.

Den här grundläggande orienteringskursen är också en bra start för dig som sedan kanske vill bygga på dina kunskaper med våra mer specialiserade kurser.

Inlärningspsykologi – att förstå och ändra beteenden

Kursen inlärningspsykologi är teori och praktik om hur beteenden lärs in hos människor. Du som aktivt arbetar med att ändra beteenden hos människor behöver denna teoriram för att förstå inlärda beteenden. Du behöver också konkreta metoder för att hjälpa andra att ändra sina beteenden.

Denna tvådagarskurs hjälper dig med både den teoretiska förståelsen och det praktiska arbetet.

ACT – Att leva sitt liv med mindre oro

Är du den som oroar dig för mycket i livet? Eller arbetar du med människor som behöver hjälp med att hantera sin oro? I så fall kan ACT som grundläggande förhållningssätt vara till god hjälp. ACT, dvs Acceptance and Commitment Therapy, är en nyare form av Kognitiv beteendeterapi. ACT tillhör den så kallade ”Tredje vågens KBT” och är också den evidensbaserad.

Under denna kursdag lär du dig ett nytt förhållningssätt till oro, rädsla och grubblande. I grunden handlar det om att släppa taget om det som vi inte kan påverka och istället vända vår uppmärksamhet mot livet.

Du får lära dig att använda acceptans och ökad närvaro som strategier.

ACT – Ett annat förhållningssätt till kronisk eller långvarig smärta

I arbetet med människor som lider av långvarig smärta är det lätt att hamna i fallgropar. Den som lider av långvarig smärta vill bli av med den, eller vill i alla fall få kontroll över smärtan. Detta är ett naturligt sätt för människor att hantera obehag på. Men då det handlar om långvarig smärta blir denna strategi opraktisk.

Under denna kursdag får du arbeta med att förstå människors kämpande, samt pröva på metoder för att hjälpa andra att släppa taget om denna kamp och istället vända sig till livet.

Kursen vänder sig främst till dig som möter människor med långvarig smärta i ditt arbete. Behandlingsmodellen går att använda sig av både i individuell behandling och i multimodal teambehandling.

Fördjupningskurs i KBT med ungdomar

Du som arbetar med ungdomar i någon form kan ofta stå inför olika utmaningar. Ibland är det svårt att förstå ungdomars beteenden, och att kunna förklara för andra varför de gör som de gör.

En annan svårighet kan vara att hitta sätt att möta ungdomarna och engagera dem i ett förändringsarbete. Om du står inför dessa problem i ditt arbete så kan den här fördjupningskursen vara till hjälp.

Den här tvådagarskursen bygger på att du som deltagare har gått en grundläggande veckokurs hos oss eller hos någon annan. Du kommer under kursen få pröva på konkreta tekniker anpassade till ditt arbete med ungdomar.